Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet!

Nu är det dags att vi tillsammans djupdyker i den beprövade erfarenheten!

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet! Vad betyder det för mig i min roll som lärare? Vad kan vi som lärare luta oss mot, så att vi tryggt kan veta att vår undervisning vilar på vetenskaplig grund? Eller är vetenskaplig grund ett så pass diffust begrepp att det behöver utforskas och fördjupas av oss lärare? Ja, det tror jag behövs!

Vi lärare samlar i vår skolvardag på oss massor av erfarenheter. Erfarenheterna går in i varandra och det kan ibland vara svårt att veta vilka faktorer som är de mest avgörande. Vill jag som lärare prova på ett nytt arbetssätt, gör det, och upplever att jag hade en lektion som gick alldeles lysande, kan det ändå vara svårt att på egen hand utvärdera arbetssättet.

Det finns andra faktorer som jag måste fundera över. Gick det så här bra för att eleverna hade goda förkunskaper, berodde det på att idrottstimmen före varit toppen eller tyckte eleverna verkligen om mitt nya arbetssätt och kände att de lärde sig något?

Det kan jag ju ta reda på om genom att fråga eleverna och genom att pröva på arbetssättet flera gånger för att se om det ger lika bra effekt. Jag kan också prova på samma arbetssätt i flera grupper under flera år, men trots att jag gör det blir det ganska begränsat. Det blir bara min erfarenhet och kanske har jag missat något…

Tvärtom kan det också vara lätt att man generaliserar och använder undervisningsmetoder som fungerat bra i andra tider, i andra ämnen och annan kontext, bara på grund av att just de metoderna fått spridning och blivit allmängiltiga.

Hur kan vi lärare gå tillväga då?

Som i så många andra sammanhang inom skolan kan det kollegiala lärandet leda oss längre och ge så mycket mer! Genomförs detta hos flera lärare under längre tid blir detta mer beprövat och erfarenheterna större och djupare.

Vi måste ringa in vad det är vi vill undersöka och göra en erfarenhet av. På förhand måste vi sätta upp kriterier eller mål som mäter det vi vill undersöka. Vi måste göra detta systematiskt och dokumentera det väl. Detta måste pågå under en längre tid och det kräver tålamod. Vi måste också på något sätt ställa vårt alternativ mot andra likvärdiga.

Det kollegiala lärandet i kombination med IKT har lagt en mycket bra grund för att vi tillsammans ska kunna djupdyka i den beprövade erfarenheten och dela med oss av våra erfarenheter. Det är vi som profession som kan ansvara och utveckla detta och vi ska inte vara rädda för att göra det!

Läraryrket var länge ett ensamt arbete där varje lärare stod i sitt klassrum, genomförde sin planering, drog sina slutsatser och gjorde sina egna erfarenheter. Kanske är det detta faktum som gjort att begreppet beprövad erfarenhet framstår som diffust.

Fortbildning för lärare har också under lång period varit mycket övergripande oftast i föreläsningsform. I bästa fall har fortbildningen lett till intressanta diskussioner lärare emellan, men lärarna har med den nya kunskapen gått tillbaka till sitt klassrum och fortsatt att göra egna erfarenheter.

På så sätt har det inte byggts upp några ”banker” av beprövade erfarenheter. Många lärare utvärderar och undersöker sin egen undervisning för att försöka dra lärdomar av den och förbättra den så att eleverna når högre måluppfyllelse. Men återigen blir risken att erfarenheterna stannar hos den enskilde läraren.

Men nu är det dags! Nu ska vi sätta igång och fundera! Vi ska ringa in något intressant vi kollegialt vill undersöka och sätta upp riktlinjer för vad vi ska mäta. Vi måste systematisera och dokumentera! Detta behöver fortgå under en längre period. När vi tittar tillbaka på vår dokumentation kommer vi att upptäcka intressanta saker men också att ställa oss nya och fler frågor. Vi är på väg att göra den beprövade erfarenheten tydlig, greppbar och användbar!

Cecilia Andersson
Grundskollärare 1-7 sv/so, förstelärare

 

 

Elevråd Simrislund 1-3, 2016-02-17

Närvarande: alla klasser

Ordförande : 1c
Sekreterare: 2c
Justerare: 1a

 • Bussen – Det har varit mycket tråkigheter på bussen. Alla barn har inte varit trygga. Bättre med bestämda platser i bussen tycker vi. Bussvakten som följer med har placeringslista.  Jätteviktigt att följa reglerna med bältena. Farligt att knäppa upp någon annans bälte.
 • 1 B önskar kuddar till stolarna så de blir skönare. Vill också ha fler Ipads och fler chromebooks.
 • 3b, Aktivitetsdag vill vi ha igen, blir i maj. Nästa elevråd kommer det mer info.
 • Städdag på skolgården till våren, 3b kan hålla i det. Förra gången hade vi det i samband med Håll Sverige Rent. Matilda och Ingela kollar upp.
 • Viktigt att veta att så länge fritids är öppet (halv 7 på kvällen) är det bara fritidsbarn som får leka på skolgården. Beror på att skolan har ansvar för vilka som är här och därför måste veta vilka det är. När fritids är stängt och på helgen får man leka här.
 • Kan vi få handsprit på toaletterna? Matilda frågar rektorn.
 • När blir det matråd? Vi väntar på svar från Lena Roos. Emma har skrivit till henne och väntar på svar. Lena är chef över maten och bra att hon är med på matrådet.
 • Vi vill ha fler tillfällen till bad på idrotten. Kan man få det eller är det bestämt hur mycket bad man ska ha? Kan Rickard svara på det?
 • Kan man ha ett råd där man lär sig lösa konflikter?
 • Vi vill kunna åka skridskor på vintern. Kan man åka någonstans och åka skridskor?
 • Vi vill ha rep att svinga sig i. Såna som vi har i gympasalen, fast i ett träd.
 • Rutschkanan – Matilda kollar igen om de kommer och lagar den.
 • Krokar till 1a och torkskåp
 • 1c har en lekpärm, om man vill ha tips på nya lekar kan man gå och fråga dem.

 

Elevråd 2016-01-25 Korsavad 4-6

 • Mötet öppnas – alla klasser är närvarande
 • Ordförande och sekreterare 5a, Justerare är 4a
 • De klasser som tagit upp 3 bra saker med vår skola och 3 saker som behöver förbättras läste upp sina punkter. Matilda skrev dem på ett separat papper som vi kommer ha med under terminen. (se foto nedan)
 • Övrigt:

Vi vill att rastvakter ska hålla koll på barnen och inte prata så mycket med varandra. De behöver sprida sig mer på skolgården. Vi vill ha fler rastvakter.

Viktigt att lärarna håller sin tystnadsplikt. Känns som om de berättar mycket för varandra fast man inte vill det. (Tips till lärarna att ta på klassråden: berätta hur tystnadsplikt och sekretess fungerar och när ni måste/får bryta den.)

Fler kungadel planer där man kan spela med fötterna.

Önskar kuddar till stolarna.

Skolavslutning utomhus till sommaren.

Ta upp på klassråden att man redan nu kan börja komma med idéer till skolavslutningen. Det är vår skolavslutning så bra med många förslag.

Det har blivit bättre på slöjdbussen.

Det är kallt i träslöjdssalen.

Matilda berättar att det kommer bli ett matråd den här terminen tillsammans med skolsköterska Emma Sandberg Ställ. 1-2 representanter per årskurs. Matilda återkommer med datum, tid och plats.

 

 

 

Elevråd Simrislundsskolan 2016-01-27

Närvarande: Alla klasser utom 2c som var på badet, 2a läste upp deras punkter.

1. Ordförande och sekreterare: 1b
2. Justerare: 2a
3. Från klassråden

Alla klasser fick i uppdrag att ta fram 3 saker som är bra med vår skola och 3 saker som vi behöver bli bättre på. Hela listan skrev vi på stora papper. Matilda fotar dem och lägger till protokollet. Listorna kommer vi att titta på vid varje elevråd och diskutera och se vad vi kan förändra själva och vad vi inte kan göra.

4 Matråd
Skolsköterska Emma har också som jobb att prata med elever om kost och hälsa. Emma och Matilda kommer därför att starta ett matråd som kommer att vara en gång per termin. Där kommer man prata om maten, matsalen, frukost och mellanmål. Emma kommer också prata med kostchefen, Lena Roos.

5 Övrigt
2a uppmanar alla att försöka låta bli leran vid rutschkanan. Det blir väldigt lerigt inne på skolan.

6 Mötet avslutas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsråd 4-6 160114

Närvarande: Atthawi, Anton, Alexandra

1. Köket vill ha förslag på mellanmål

 • Korv och bröd (ej sojakorv, kycklingkorv)
 • Pannkakor
 • Fruktsallad
 • Müsli till filen
 • Grönsaker i dippsås
 • Krabbelurer
 • Smoothie
 • Milkshake

2. Vad vi vill göra i vår (utedagar, lovdagar)

 • Bada ute (stranden, Tobisvik)
 • Badhuset
 • Brunnsparken
 • Stranden
 • Bäckhalladalen

3. Skulle vara roligt att göra med andra

 • Musik och drama med KPE
 • Badminton med badmintonklubben
 • Innebandy med innebandyklubben
 • Golf med golfklubben

4. Övrigt

 • Mer gympa
 • Onsdagar: inte alla som gillar turneringar. Kan man ha något alternativ?