Elevråd 2017-06-01

Närvarande: 4b, Världsklassen, 5a, 5b, 6a (4a fick info efteråt, de hade inget att tillägga till trivselreglerna)
Vi hade två punkter

-Trivselregler
Ingen klass hade några nya förslag eller åsikter om trivselreglerna. Vi fortsätter med dem som redan finns. Vi känner inte igen att vi fått hem reglerna och skrivit under med föräldrar.

 -Nästa års elevråd
Nästa termin kommer vi prova en annan form för elevrådet. Det kommer vara olika ämnen eller frågor som tas upp inför varje elevråd att diskutera i klassråden. Sedan skickar man en kille och en tjej som vill vara med och diskutera just den frågan. Därför blir det inga fasta representanter utan de som är intresserade av just den frågan kommer till elevrådet. Efter att man diskuterat månadens fråga/ämne så tar man upp övriga punkter från klassen.

Flera av representanterna på dagens möte tror det kan vara ett bra sätt. Vi utvärderar det i december.

 

 

Elevrådsprotokoll 2017-02-16 Fredsdalsskolan

Val av:
Ordförande Saga
Sekreterare Milton 6b
Justerare Leila 4a

Vi gick igenom förra mötets protokoll. Ett schema för bollplanen är klart och gäller från vecka 9 fram till påsklovet. Sedan utvärderar klasserna hur det fungerat.

Trivselgrupp och rastaktiviteter

Några klasser har anmält representanter till trivselgrupp:
6B Eliz, Ellen, Jill.
Världsklassen Zahara, Ali, Masa.
Övriga klasser kolla vilka som vill vara med! 2-3 personer från varje klass, både tjejer och killar.

Lämna in förslag på rastaktiviteter till Matilda. Önskeveckor v 9 och 10. Måste ha dem senast fredag denna vecka.

 • Från klassråden
  Vi vill ha linjer på bollplanen. (fråga David om det går att måla för fotboll, bandy och basket)
 • Vi vill ha förklaring varför man inte får ha mobilen på rasten. Matilda ber Katrin skicka ut en skriftlig förklaring till alla klasser.
 • Vi vill ha fler raster på konstgräsplanen. (Matilda kollar om det är möjligt med rastschema. Beror på hur många vuxna som är ute och hur lång rasten är).
 • Kan vi ha ett pingisbord inomhus (Om vi får ha innerast!)
 • Kan vaktmästaren kolla lampor och bänkar i klassrummen, några bänkar som är för korta/långa och lampor som låter konstigt. Främst 6B
 • Vi vill ha gemensama regler! Olika klasser har olika regler. T ex om skor inomhus, tuggummi på lektioner och raster, mobiler och mössa/keps/luva.
 • En större klocka ute så man vet när man ska gå in.
 • Vi behöver fler krokar till kläderna.
 • Vi väntar på nya hörlurar. (Fråga till Ingela; kan man köpa bättre kvalitet så de håller) Ingela svarar att hörlurarna är restade men på väg. Det är de mest prisvärda hörlurarna men kräver att man är rädd om dom. Ev kan man prova In Ear hörlurar i samma prisklass.
 • Mötet avslutas

Fritidsråd 2017-01-27

Representanter från alla avdelningarna på Simrislund träffar Matilda, skolans socionom för att diskutera frågor som rör alla barn på fritids. Detta är viktigt för samsyn, inflytande och likvärdighet. Här kommer protokollet.

Närvarande:
Annabell, Liam, Ella (Briggen)
Tilde, Freja (Fyren)
Thilde, Amanda (Ankaret)
Hilda (Bojen)

Från förra mötet: Briggen och Fyren berättade att de pratat om hur man kan säga snälla saker till varandra. Ex: Hjälpa till, fråga om nån vill ha hjälp, bjuda på kalas, säga att man har fina kläder, fråga om någon vill leka, säga att någon har fina saker. Om någon är arg för att en annan säger eller gör något dumt kan man säga: ”det är inte kul att du gör så här” eller ”nej, jag vill inte”.

Vi pratade om barnkonventionen, barnets rättighet att få vila och leka. Finns det platser för vila? Får alla möjlighet att leka fritt?

Fyren: Svårt att hitta ställen där man kan vila eller vara ifred. Ibland kan man hitta lugn inne på dockis, beror på vilka som är där och leker. Ibland i 1b:s klassrum. Ibland när man är i små rum så kommer några in och gör dumma saker. Då ska man hämta en vuxen. Vi vet vem vi ska hämta. Det är bra, vi vill inte att den vuxna är med inne och leker.

Bojen: Finns ingenstans man kan vara själv. Lättare på Båten (källaren). Där finns större plats att leka i fred. I rummet med X-boxen är det nästan alltid samma barn som är i. Man lovar varandra att spela i en viss ordning, därför är det vissa som aldrig får spela. Alla har fått prova en gång, men oftast är det samma som är där. Det är orättvist. Man skulle ha nån sorts kö så det inte alltid är samma.

Briggen: Man kan hitta ställen. I fsk A:s klassrum är det många som vill vara, då kan det bli trångt. Många som vill leka med samma saker. Man kanske kan göra ett kösystem eller göra fler roller i leken.

Ankaret: Svårt hitta lugnt ställe. 2c:s klassrum kan ibland vara lugnt.

Briggen har förslag att vi skulle ha ett särskilt rum där det finns madrasser, kuddar, filtar, mjukisdjur och annat mysigt. Där kunde man få vila, sova, ha massage, lyssna på lugn musik.

Utemiljön ang ombyggnaden/tillbyggnaden: Nackdelar: en del leksaker t ex bollar hamnar innanför staketet, då har vi frågat en vuxen. En del vuxna säger att vi barn får klättra in och hämta den andra säger att de hämtar den efteråt när barnen gått in så inga barn ska komma innanför staketet. Bra om alla säger samma. Fördelar: Det är mindre skolgård som gör att de vuxna ser alla barn bättre.

Bojen berättar om hälsotema: Vi har satt upp lappar där det står saker om hur man kan göra det bra för hälsan. Vi får prova på olika sporter.

Övrigt: Ankaret skulle också vilja vara nere i Båten.

Dagens representanter från Briggen och Ankaret är med i festkommittén till vinterfesten som vi ska ha i Båten. Nästa fredag kl 13.00 träffas festkommittén i 1:as klassrum. Festen blir fredagen innan sportlovet. Alla barn får inte plats samtidigt så det blir två olika tider man kan komma på festen. De som är med i festkommittén är med hela tiden.

Att diskutera på avdelningarna: Barnkonventionen; Rätten till vila och lek. Hur kan vi göra för att få möjlighet till vila och att alla har möjlighet att leka med det man vill? Vad är bra med vila och lek för barn? Varför är det en rättighet tror ni?

Skriv gärna i en bok som ni kan ha som ”fritidsrådsbok” och som representanterna kan ha med sig varje gång.

Tack för ett bra fritidsråd alla som var med!

 

Fritidsråd 2016-12-02

Närvarande: Fyren och Bojen (Kevin, Qudsia, Elin och Leila)

Vi vill gärna ha en vinterfest – i källaren. Om det är snö ute kan man ha fest i snön!
På en fest kan man ha chips och dans, glass, saft, popcorn, läsk, ballonger, tårta – lång tårta där alla avdelningar bakar varsin del. Klä ut sig eller klä sig i festkläder, musik, hänga fina saker i taket, göra egna chips.Vi bestämde att de som var på fritidsrådet idag och Matilda blir festkommitté, alltså de som hjälper till att ordna festen. Matilda frågar två barn från Ankaret och två från Briggen också. De kommer ha några träffar då de bara planerar för festen. Matilda kollar med personalen vilken dag som skulle vara bra att ha festen.

Mellis – fil till frukost oftare. Vi tar med det på matrådet nästa gång.

Fyren har pratat om mod

T ex sa de:

-Att det är när man inte är rädd för något
-När man vågar
-Man kan behöva mod i snickis när man ska använda stora verktyg
-Man kan vara modig för att säga emot
-När man ska spela teater
-När man ska till doktorn
-När man skulle komma till Sverige från kriget i Syrien

Agge berättade att Briggen också pratat om mod. T ex när man hjälper till att säga ifrån när någon är dum mot någon annan.

Månadens fråga/uppdrag: Vad kan man säga för trevliga och snälla ord till varandra? Vi tycker att många svär och säger fula ord. När är det man svär och säger andra fula ord? Kanske oftast när man är arg. Kan man säga något annat när man är arg, så att andra inte blir ledsna och rädda?

På fritidsrådet kommer vi också ta upp någon rättighet från Barnkonventionen. Det är olika rättigheter för barn som nästan alla länder i hela världen kommit överens om. (Bara USA som inte skrivit på). Det är samma rättigheter som gäller för alla barn i hela världen. I barnkonventionen finns det olika artiklar. Varje artikel är en rättighet. Vi kommer ta upp en ny artikel varje gång och se om den passar in på det vi gör på fritids på något sätt.

Månadens artikel från barnkonventionen: Barnets rätt till vila, lek och fritid
Hur funkar detta på fritids? Finns det möjlighet att vila? Var, hur, när?
Hur fungerar leken? Kan alla välja? Har alla någon att leka med? ÄR det snälla lekar, eller kan det vara lekar som gör andra barn rädda?
Vad kan man göra på sin fritid om man inte är på fritids?

Nästa fritidsråd blir i januari.

 

Fritidsråd 2016-10-21

 

 • Vi gick igenom förra gångens protokoll. Vi hade bland annat en fråga om man fick vara i träslöjdssalen på fritidstid. Matilda har pratat med slöjdläraren Zuzanne. Eftersom det finns mycket verktyg och maskiner som kan vara farliga om man inte kan använda dem på rätt sätt så får vi inte vara där för det finns risk att vi skadar oss. Det kan också finnas risk att saker läggs på fel plats eller försvinner så att det inte finns på plats när det är slöjd.
 • Matilda håller också på att kolla upp om vi kan köpa in fler cyklar.
 • Kolla upp på era avdelningar om det finns intresse för att Kulturskolan skulle komma till fritids och ha aktiviteter; t ex cirkus, dans, drama, körsång, konst. De behöver i så fall veta det i god tid så de kan planera in det i sina scheman. Kanske till nästa termin.
 • Bojen berättade lite om vad de pratat om kring månadens uppdrag.
 • Ankaret skulle tycka det var roligt om man fick prova att byta fritids för en dag, att tex halva Ankaret gick till Bojen och tvärtom.
 • Ankaret: Leklådor – kan bara vara några stycken med varje låda. Vi skulle vilja ha fler grejer i leklådorna. Vore bra med en lista på varje låda, vad som ska vara i. Då vet man när man städar undan att allt är med. Tips till andra avdelningar som också har leklådor.
 • Fyren: Vi är så många på samlingen, det blir mycket prat och tar lång tid. Kan man dela upp samlingen i mindre grupper?
 • Alla tycker det är bra stämning på fritids. Att det verkar som om alla har någon att vara med.
 • Ankaret undrar om det finns något klassrum som de som har modersmålsundervisning kan vara i istället för i smårummen på fritids. Man får ofta avbryta leken i de små rummen. Matilda ska kolla.
 • Förslag för att hålla en trevlig och god stämning på fritids, så att alla trivs:

Ha en fest där alla bjuds in. Fritidsrådet kan vara festkommitté tillsammans med någon mer personal. Kanske en julfest. Man kan vara nere i Kojan eller i gympasalen. Matilda skickar förslaget vidare till personalgruppen.

Ha spring tävlingar – stafett med de olika avdelningarna.

 • Månadens fråga: Förra månadens uppdrag var att prova att leka med nya kompisar. Då kan det behövas lite mod. Att våga fråga. Månadens fråga är därför: Vad är mod? På vilka sätt kan man vara modig? Finns det tillfällen på fritids när man behöver vara modig? Kan det behövas mod för att vara en bra kompis?