Språkutveckling i matematiken

Vi som arbetar med nyanlända elever vet att de i första hand är just elever. Vi som arbetar med elever vet att alla är olika. Det är självklart att de nyanlända eleverna inte är likadana även om de kommer från samma land.

Just nu är det mycket fokus i samhället på hur skolan bäst ska kunna ta emot och utbilda nyanlända elever med så olika bakgrunder. Det finns inga universallösningar för dessa elever, men det är viktigt att förstå att alla kommer till oss med egna bilder av skola. Förväntningar på vad vi ska göra där och hur vi ska göra det. Det är väldigt viktigt att vi får syn på, och till viss del möter, dessa förväntningar för att skapa förutsägbarhet och möjlighet för dem att förstå sin nya tillvaro.

Det finns inte bara en bild av skola, men erfarenheten säger mig att t.ex. matematik finns med på så gott som alla elevers karta av skolan. Därför är det ett utmärkt ämne att starta språkutveckling i och språket finns i matteuppgifterna. Siffror och tecken blir ett stöd i språkutvecklingen. Har man haft matematik tidigare brukar man snabbt känna igen sig, även om siffrorna kan se olika ut. Vi kan träna de allra första orden genom lika gärna i matematiken genom att sätta ord och bild på ett matematikproblem. Genom att redan från början möta förväntningarna eleverna har på skolan, kommer vi att få “medvind” och en snabbare inlärning. Så redan från första dagen i våra klasser för nyanlända, som vi kallar Världsklasser, finns matematik med på schemat.

Kristina Mårtensson, förstelärare och mentor i världsklasssen 4-6

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *