LÄXHJÄLP av Britt-Marie Å Jönsson

Britt-Marie arbetar som lärare på 4-6, hon undervisar i åk 6. Här kommer Britt-Maries reflektion om läxhjälp.

Sen förra läsåret har jag erbjudit mina elever läxhjälp. Vad är då detta? Det hela började genom att det vid ett utvecklingssamtal kom fram att det var svårt att göra läxor/arbetsuppgifter hemma. Det var inte alltid eleven visste vad eller hur den skulle ta sig an uppgifterna eller att det inte fanns någon hemma som kunde hjälpa/ge stöd.

Då fick jag tanken att det kanske fanns flera elever som hade liknande problem. Frågan gavs och de som ville nappade. Därefter spreds det mellan elever och ibland sympati-stannar elever och tränar/arbetar med olika ämnen medan de väntar på sin kompis.

Tre dagar i veckan har eleverna möjlighet att få hjälp under en halv- till heltimme. Eleverna väljer själv ut under dagen vad de behöver få stöd och hjälp i.

Vad kan det då vara?

Hjälpen kan bestå i och om allt möjligt och det är alltid eleven som bestämmer vad den vill ha hjälp med. Det kan vara från att skriva ut en text eller uppgifter, kopiera ett dokument, översätta en text, göra tankekarta, starta ett arbetsområde eller få en extra genomgång av ett område eller en uppgift.

I vårt arbete försöker jag lyfta eleverna i det som de är bra på och de får direkt feedback. Vi lär oss också tillsammans vilka ingångar som är bra för eleven, strategier och strukturer som fungerar, vilket jag kan återknyta till senare under lektionerna. Jag ser också att elevens självförtroende har ökat och vetskapen om att de kan gör det lättare för dem att starta sina arbeten själva. Ibland vill de ha en extra bekräftelse i starten på lektionen (t.ex. “kommer du ihåg”) innan de går vidare och med hjälp av våra träffar blir detta mycket lättare nu. Det har också lett till att vi har en helt annan kommunikation, synlig och osynlig, där återkopplingen till läxhjälpen och de moment där eleven har lyckats i sitt arbete för dem vidare.

Under våra träffar blir det också möjlighet att prata om vardagliga händelser, både i skolan, på fritid och hemma.Detta skapar en öppning i den sociala samverkan och elevens trygghet ökar både tillsammans med mig och i gruppen.Support, Help Button, Button, Help, Font, Note, Text

Många dörrar har öppnats

Hitta struktur och strategier
Ökat självförtroende
Lyckan att lyckas
Trygghet
Samtala

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *