SETT SYD i Malmö

Under två dagar på höstlovet arrangerades SETT SYD i Malmö, SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation”.
Det är en mässa och konferens där pedagoger möts, nätverkar, delar erfarenheter och tar del av det allra senaste inom skolutveckling och digitalisering.

Årets teman som genomsyrade konferensinnehållet, var Uppdraget, Det transparenta & lustfyllda lärandet samt Demokrati.

Tanken var att vi skulle inspireras, se nya möjligheter och bredda våra erfarenheter kring det moderna lärandet.

Barn- och Utbildningsförvaltningen gick in som samarbetspartner till SETT-syd, detta gjorde att vi fick möjlighet att skicka egna talare till konferensen och möjlighet till biljetter till alla lärare i kommunen. Riktigt KUL att tillsammans i kollegiet få en gemensam fortbildning och upplevelse. Här nedan ser ni Skolområde Simrislunds bidrag.

9.30 -10.15, sal S3
Hur lär du dig du härliga unge?
 Donjeta Vllasaliu och Jeanette Ovesson.

Alla lär på olika sätt. Vi arbetar med elevens metakognitiva förmågor, genom att bygga undervisningen utifrån så många olika ingångar till lärandet som möjligt, kan vi medvetandegöra eleverna om sina strategier för att lära. Mångfald, nyfikenhet, lust att lära och mod att prova nya vägar är våra nyckelord. Vi kommer att visa hur digitala resurser kan underlätta detta arbete, hur vi skapar ett meningsfullt och lustfyllt lärande tillsammans med eleverna.

sett sydVilken föreläsning!
Inför fullsatt sal ca 500 personer och med fler i kö, levererade Jeanette och Donjeta en kanon föreläsning där de bjöd på sig själva och kom med konkreta tips och beprövade metoder. Ett lustfyllt lärande där eleven alltid är i centrum.

Utvärderingen visade att merparten av lärarna var mycket nöjda med SETT SYD som helhet, framförallt så var de mest nöjda med upplägget kring föreläsningarna. Mässan kändes liten och ljudnivån var jobbig. Som utvecklingsmöjligheter önskar man att de populära föreläsningarna hålls vid mer än ett tillfälle. De önskar bättre nät och mer luft mellan föreläsningarna.
Som helhet två toppendagar där ”Hjärnan hade KUL”.

Katrin & Ingela

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *