För några veckor sedan började vi vår resa!

För några veckor sedan började vi vår resa! En lärorik resa, en resa i lärande och metakognition. Det är elevernas resa och det är min resa och vi kommer att interagera tillsammans med varandra i olika konstellationer under tre år framåt!

Kunskaper byggs aktivt av de som lär och därför är eleverna de viktigaste entreprenörerna på denna resa. Hjärnan konstruerar och tolkar intryck och information aktivt och därför måste jag som lärare ge eleverna förutsättningar till aktivt lärande t ex genom grupparbete, problembaserade uppgifter och individuell färdighetsträning.

Jag är deras ledare men de är huvudansvariga för sitt eget lärande dvs. att bli medvetna om den process som är själva lärandet.

Min roll i denna process är oerhört viktig. Jag måste hela tiden organisera för samarbete, följa upp arbetet både på grupp- och individnivå. Jag måste analysera vilka kunskaper och förmågor eleverna eller grupperna saknar och behöver stöd i samt utmana eleverna att komma vidare. Med andra ord måste jag överbrygga alla hinder för lärande som jag ser!

Att vara ledare på denna resa är oerhört intressant! Man får ta del av elevernas erfarenheter och på så sätt får man en bild av den förståelse de har inom ett visst ämne. Det blir min utgångspunkt. Från den förståelse eleverna har just nu, ska jag leda dem pedagogiskt till läroplanens mål! Jag lägger upp vår rutt.

För att lära aktivt är det egna tänkandet A och O. Förmågan att resonera och analysera, klarar vi oss inte utan. För att hjärnan ska utveckla dessa förmågor, och en del andra, krävs utmaningar. Utmaningar handlar om att göra uppgifterna mer stimulerande, så att de kräver mer och att motivation skapas eller förnyas. Även här är lärarens roll oerhört viktig!

För att en elev ska kunna lära behövs självtillit. Jag tror att det är vanligt att underskatta hur stor roll en elevs självtillit faktiskt har. Tror eleverna på sig själva och sina förmågor kommer deras lärande att gå snabbare och lättare. Jag måste vara lyhörd för det dynamiska samspelet av, social samvaro, känslor, attityder, motivation och kognition.

Eleverna har massor av drivkrafter och strategier för att lära och dessa måste jag som pedagog få syn på och bekräfta och ibland också medvetandegöra föreleverna själva. Vi vet alla hur roligt det är att lära när intresset får styra och man får känna att man har ett syfte eller ett mål med det man gör. Känslan av att jag kan och jag vill leder till att vi vågar tro på vår kapacitet och att vi upptäcker att vi har förmåga att genomföra saker.

De flesta av oss vet också hur jobbigt och trögt det kan vara att lära när lärandet inte verkar meningsfullt, när det ska ske på viss tid och ska vara anpassat efter strikta ramar. Då tappar eleverna motivationen och därmed försvinner också drivkrafterna och de goda strategierna. Får denna negativa process pågå för länge leder det till skoltrötta elever som inte bryr sig! Där får vi inte hamna, det är fel resmål!

Skoldebatten tenderar ibland att handla om att elever måste ta ett större ansvar och anstränga sig mer för att kunna bygga vidare på och förvalta det samhälle vi har. Detta ska genomföras med disciplin och yttre krav.

Men? Om lärande handlar om att bli medveten om hur man lär sig, tänka själv, resonera sig fram till svaret, analysera, hitta mening med lärandet och på så sätt få en inre motivation, räcker det då med disciplin och yttre krav?

Nej, för lärande är både resan och målet!

Flight 4AB avgick 07.50 den 17 augusti 2015. Destination: Livslångt lärande…

Cecilia Andersson
Grundskollärare 1-7 sv/so, förstelärare

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *